Truyền Thông

Avatar
Hiệu quả từ đổi mới sáng tạo và ứng dụng KHCN trong nông nghiệp ở TPHCM

Nhờ đổi mới sáng tạo và ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân ở TPHCM đã thực sự nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện đời sống.

Xem thêm
Avatar
The teacher created the drying system using a greenhouse effect

Solar drying system with dynamic drying technology saves labor, drying area, improves the quality and sensory of the product, increasing productivity 3 times compared to manual methods.

Xem thêm
Avatar
Solar drying rigs "attract customers" at Techmart 2019

Demonstration and introduction at Techmart specialized in food processing 2019, the main products include fish drying equipment (large size fishes) with horizontal dynamic drying rigs; rice paper, rice vermicelli, rice vermicelli drying equipment and small-sized equipment for drying agricultural products, fruits, shrimp and fish with vertical shaft drying rigs; the booth of ITS Smart Technology Solution Co., Ltd. attracts hundreds of visitors. In particular, many units with application needs have in depth and have specific orders.

Xem thêm
Avatar
Dàn sấy khô cá sặc rằn năng lượng mặt trời, có thể hoạt động xuyên đêm

Với dàn sấy năng lượng mặt trời, sản lượng cá khô tăng ít nhất gấp ba lần so với việc phơi nắng truyền thống, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xem thêm
Avatar
MÁY SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - Nâng Tầm Nông Sản Việt

MÁY SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - Nâng Tầm Nông Sản Việt

Xem thêm